Jesteś tutaj: Start / Działalność poradni

Działalność poradni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TEREN DZIAŁANIA Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu obejmuje Gminę Miasta Toruń.

Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli i szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasta Toruń. Jeśli dzieci lub młodzież nie uczęszczają do żadnego przedszkola lub szkoły wówczas przyjmujemy je, gdy zamieszkują w Toruniu.

W piątek  31 maja poradnia będzie czynna od 8:00 do 12:00

GODZINY PRZYJĘĆ    -    PORADNI

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa 8:00 – 18:00
czwartek 8:00 – 18:00
piątek 8:00 – 14:00

 

 DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

POWIERZONE NAM ZADANIA realizujemy poprzez  diagnozę, poradnictwo, działalność  profilaktyczną  oraz udzielanie pomocy bezpośredniej w zakresach:

 • gotowości szkolnej dzieci,
 • ogólnych lub specyficznych trudności w uczeniu się,
 • szczególnych zdolności uczniów poprzez opiniowanie indywidualnego toku i programu nauki,
 • poradnictwa zawodowego dla młodzieży młodzieży szkół podstawowych i szkół średnich,
 • zaburzeń rozwojowych, w tym różnego rodzaju niepełnosprawności – kształcenie specjalne,
 • zaburzeń funkcjonowania dziecka w rodzinie i szkole/przedszkolu – zakłóceń w rozwoju emocjonalnym oraz społecznym,
 • zaburzeń rozwoju mowy.

W wyniku przeprowadzonych czynności diagnostycznych formułujemy ustną poradę psychologiczno – pedagogiczną skierowaną do rodzica zawierającą informacje o funkcjonowaniu dziecka oraz wskazówki, jakie formy pomocy byłyby wskazane dla dziecka, w tym także, gdzie tę pomoc można otrzymać. Zazwyczaj formułujemy także opinię lub orzeczenie (dokument w formie pisemnej), opisujące funkcjonowanie dziecka, uwarunkowania i mechanizmy jego aktualnej sytuacji edukacyjnej i/lub wychowawczej oraz zawierające zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu i placówce oświatowej (szkole/przedszkolu). Określamy także optymalne formy kształcenia.

Kolejnym sposobem realizacji ZADAŃ PORADNI jest wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (informacje dostępne w zakładce: WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK).

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO PORADNI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu
Data utworzenia:2020-02-26
Data publikacji:2020-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Autor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3906

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-04-29 14:52:27Czas pracy 2 majaDziałalność poradni
2022-02-08 20:09:05nowe godzinach funkcjonowaniaDziałalność poradni