BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

Statut poradni

Poradnia jest Jednostką Samorządu Terytorialnego  którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

Działalność Poradni regulują :

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
  • Ustawa Prawo Oświatowe 
  • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe   

Pobierz  statut poradni

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu
Data utworzenia:2020-02-26
Data publikacji:2020-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Autor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3532